Bidboek gesprek voor European Youth Capital

O3

Leeuwarden wil een plek zijn waar jongeren zich thuis voelen, zichzelf zijn en dromen kunnen waarmaken. De gemeente Leeuwarden wil jouw stem beter laten horen, jou mee laten denken en gelijke kansen geven. Daarnaast willen we het Europese karakter in Leeuwarden en Fryslân nog meer laten zien.

7 mensen van verschillende opleidingen, leeftijden en levensbeschouwingen kwamen ruim 2 uren samen in de Blokhuispoort voor een dialoog sessie. De ongezoute stem van jongeren moet terug komen in bidboek aldus gespreksleidster Antine Zijlstra van NHLStenden.

Gemeente Leeuwarden

Oorlog, liefde en geloof kwamen als thema’s voorbij. “Wat is echt belangrijk voor je?” was de vraag van de gespreksleidster. De deelnemers werkten de antwoorden uit op een moodboard wat werd ingezet als een middel om tot gesprek te komen. Diepe gesprekken volgden aldus Elena, met relatief onbekende mensen. Geloof is bepalend voor hoe je de wereld bekijkt zo bleek de ervaring van 1 van de studenten. “Mensen zouden zich meer moeten verdiepen in het geloof, dan is er meer begrip over en weer en dat zorgt voor meer verdraagzaamheid”. Als afsluiter werd in woorden en zinnen op de dromendoos geschreven wat je graag zou willen zien, beleven of ervaren in Leeuwarden in 2028. Vergroening, een verbeterd OV en nog vele wensen werden genoteerd.

We zijn nieuwsgierig naar het bidboek en hopen in 2028 European Youth Capital te zijn!