Ytzar van der Wal

Mijn naam is Ytzar van der Wal. Met veel enthousiasme versterk ik sinds november 2016 Sara en Maaike als projectleider bij O3 Leeuwarden. Daarnaast ben ik werkzaam als docent binnen de ROC Friese Poort en projectleider bij Playing for Success Leeuwarden. Ik vind het mooi dat studenten binnen O3 Leeuwarden op een creatieve manier kennis maken met het beroepenveld en verantwoordelijkheid leren nemen als het gaat om projecten en persoonlijke ontwikkeling. Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk het coachen van studenten en het aanbieden van ‘tools’ om dit leren op de verschillende vlakken vorm te geven.