Escher

O3

Het Fries Museum organiseert in 2018 in samenwerking met Culturele Hoofdstad een grote tentoonstelling over Escher. Diverse deelprojecten doen mee om de inwoners van Leeuwarden onderdeel te laten worden van de ‘Escherising’. O3 Leeuwarden heeft een aantal ideeën bedacht en uitgevoerd in en om de stad Leeuwarden.

Bij de laatste editie van het project Escher is er bij het Fries Museum een creatieve sessie gehouden waarbij ‘optische illusies’ het thema was. De deelnemers hebben dit gecreëerd door middel van tape en een optische mindset!