Over ons

O3

Al tien jaar zijn wij een organisatie die zelfstandig gerund wordt door een team van studenten uit verschillende richtingen. NHL Stenden Hogeschool, het Friesland College en ROC Friese Poort leveren hiervoor studenten van diverse opleidingen en begeleiden hen vanuit school in de stages.

De projecten en evenementen worden door de studenten -ongeacht verschillen in opleiding en school- van A tot Z georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd. De projectleiders en assistent projectleiders begeleiden en coachen de uitvoerende studenten in het vakinhoudelijke component, gedrag, houding en het uitbreiden van hun netwerk.

Waarom doen we dat?

Wij geloven in de toekomst, en de studenten die hierbij centraal staan. Onze missie is om het mbo en hbo dichter bij elkaar te brengen. Het grootste uitgangspunt hierbij is om de doorstroom naar het hbo te stimuleren. Niet alleen willen wij de studenten uit verschillende richtingen kennis met elkaar laten maken, maar vinden we het ook belangrijk dat ze van elkaar leren. Door mbo- en hbo-studenten samen te laten werken overeenkomstig de latere arbeidssituatie krijgen ze een grotere rugtas met ervaringen, die ze meenemen naar het werkveld. Opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven en overheid zijn daarom onmisbaar in onze formule, omdat zij de directe link met het werkveld zijn.

Hoe doen we dat?

Wij bieden een levensechte leeromgeving in de Blokhuispoort, die stagiairs inspireert tot optimale leerprestaties en werkervaringen op het terrein van sociale studies, marketing, communicatie- en vrijetijdsmanagement. De studenten runnen gezamenlijk de organisatie en dragen zorg voor alle projecten en events. We vinden het daarbij van belang een succesvol netwerk te organiseren van vertegenwoordigers uit het ondernemers-, overheids-, en onderwijsveld. Zo slagen de studenten erin op professionele wijze opdrachten uit te voeren en kunnen opdrachtgevers in contact komen met de ‘werknemers van de toekomst’. De combinatie tussen beide zorgt voor interessante en verrassende uitkomsten, die te allen tijde begeleid worden door professionals uit het werkveld en het onderwijs

Binnen O3 Leeuwarden gaan we uit van de talenten en capaciteiten waarover zowel de mbo als hbo studenten beschikken. De bedrijfsvoering ligt dan ook in hun handen in samenwerking met en milde aansturing van, 3 enthousiaste projectleiders. Een hbo student die meer dan een half jaar 5 dagen in de week stage loopt en onderzoek doet, heeft de rol van assistent projectleider en kan volop experimenteren in persoonlijk leiderschap.

KOERSplan 2020-2022

Met TROTS delen we met jou ons KOERSplan wat na intensieve dialoog en sparsessies met vele betrokkenen tot stand is gekomen. De vernieuwde missie en visie zijn met zorg geformuleerd, zo ook op welke manier we haar handen en voeten geven op de werkvloer. Onze waarden en hoe we deze voelbaar terug laten komen in ons bedrijf zijn te lezen maar vooral ook hoe we onze jonge mensen tot persoonlijke en professionele vorming laten komen en verbinden met de uitdagingen van de wereld.

Veel leesplezier!

Team O3 Leeuwarden

O3-Leeuwarden-KOERSplan

https://o3leeuwarden.nl/wp-content/uploads/2020/06/O3-Leeuwarden-KOERSplan.pdf