Onderzoek Sint-Vitusparochie

O3

In samenwerking met de Sint-Vitusparochie en de Sint Bonifatiuskerk hebben we een tweetal enquêtes opgesteld maar ook afgenomen. Zo zijn wij namens de parochie en kerk naar Warga, Warten & Wytgaard gegaan om hier de enquête af te nemen met als doel om een inzicht te krijgen in de bereidheid van de parochianen als het aankomt op vrijwiliigerswerk. De gekregen resultaten worden ook door ons verwerkt en teruggekoppeld aan de kerk met het doel om een ledenbestand te maken waarop de verscheidene talenten die er binnen de kerk aanwezig zijn door de kerk kunnen worden benut als het aankomt op vrijwilligerswerk.