Wijkwandeling

O3

25 mei 2019 heeft er een wijkwandeling plaats gevonden in de buurt Oldegalileën te Leeuwarden, met als thema kunst. Een aantal bewoners uit de wijk gaven een inkijkje in hun huis en vertelden over de aanwezige kunst. Het eindpunt van de wandeling was de fontein, waar nog een hobbymarkt plaatsgevonden. O3 Leeuwarden heeft geen ondersteuning geboden in de voorbereiding, maar is wel ondersteund geweest in het maken van een draaiboek en fysieke ondersteuning (bemensing). De opkomst was lager dan verwacht, maar dit mocht de pret niet drukken. Al met al een goed uitgangspunt voor volgende edities.